Đang bị tăng huyết áp thì chỉ dùng mình Định Áp Vương được không?
Trả lời:

Chào bạn Hướng,

Hiện nay, với bệnh nhân tăng huyết áp, việc dùng thuốc ổn định huyết áp có thể phải duy trì cả đời tùy vào mức độ bệnh.

Tuy nhiên, hiện nay bệnh nhân có thêm sự lựa chọn mới là sản phẩm Định Áp Vương rồi nên có thể kết hợp Định Áp Vương với các thuốc điều trị tăng huyết áp hàng ngày. Sau một thời gian duy trì được mức huyết áp tối ưu có thể giảm dần liều thuốc tây điều trị huyết áp rồi dừng hẳn và duy trì dùng Định Áp Vương với liều dự phòng. Không nên giảm đột ngột thuốc tây điều trị tăng huyết áp.

Chúc bạn sức khỏe!