Mắc bệnh cao huyết áp, sức khỏe của ông Thái Văn Canh (Hà Nội) bị ảnh hưởng rất nhiều. Ông thường xuyên cảm thấy mệt mỏi. Dù đã điều trị bằng thuốc tây nhưng huyết áp vẫn không hạ. Nhờ dùng Định Áp Vương, sức khỏe của ông đã tốt lên. Hãy nghe ông chia sẻ!