Huyết áp cao và tiểu đường là hai bệnh lý thường song hành cùng với nhau và có thể gây ra những biến chứng vô cùng nguy hiểm. Vậy phải điều trị tình trạng này ra sao? Định Áp Vương có tác dụng như thế nào? Hãy cùng nghe chuyên gia Trần Quang Đạt phân tích.