Bà Nguyễn Thị Thành (SN 1934, Ninh Quý 2, Phước Sơn, Ninh Phước, Ninh Thuận) mắc huyết áp cao, 1 ngày tăng 3-4 đợt, kèm ói mửa, đau đầu, nằm không dậy được,... Nhờ Định Áp Vương, bà đã khỏe mạnh hơn, không vào viện như “cơm bữa” nữa.