Trường hợp người bị tăng huyết áp 190/130 mmHg, đôi lúc tụt xuống không đo được, phải đi cấp cứu có nguy hiểm không? Để được giải đáp, hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia Hồ Bá Do trong nội dung video.