Với những người đã và đang bị tăng huyết áp, việc điều trị và kiểm soát ổn định các chỉ số huyết áp là rất quan trọng. Vậy nếu bị tăng huyết áp và chỉ số không ổn định phải làm sao? Để có câu trả lời, mời lắng nghe chuyên gia Vũ Thị Khánh Vân phân tích!