Biến chứng huyết áp cao rất đa dạng và ảnh hưởng trực tiếp đến mạng sống con người. Vậy để tìm hiểu cụ thể vấn đề này, hãy cùng theo dõi nội dung video với sự phân tích của chuyên gia Nguyễn Hồng Hải.