Cần có chế độ sinh hoạt, vận động, dinh dưỡng như thế nào để kiểm soát huyết áp? Để được giải đáp thắc mắc, hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia Vũ Thị Khánh Vân trong nội dung video.