Thuốc tây thường được chỉ định để điều trị cao huyết áp. Bên cạnh đó, việc sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Định Áp Vương để hỗ trợ điều trị sẽ đem lại hiệu quả tích cực và an toàn. Hãy cùng lắng nghe chuyên gia Nguyễn Đình Bách phân tích chi tiết hơn.