Điều trị cao huyết áp ngày nay chưa đạt được hiệu quả cao do bệnh diễn tiến âm thầm, dường như không có triệu chứng, người mắc chủ quan, không tuân thủ tốt việc điều trị. Vậy chuyên gia Hồ Bá Do đưa ra lời khuyên gì cho người bị cao huyết áp 25 năm?