Cần tây rất tốt cho người bị cao huyết áp. Cụ thể thế nào, hãy lắng nghe chuyên gia Hồ Bá Do phân tích nghiên cứu về tác dụng hạ huyết áp của cao cần tây ngay trong video trên đây!