Để kiểm soát bệnh huyết áp cao tốt nhất, các chuyên gia khuyên người bị huyết áp cao nên kết hợp sử dụng sản phẩm Định Áp Vương với thuốc điều trị.