Tăng huyết áp hay huyết áp thấp là bệnh rất quen thuộc. Vì thế, làm sao để ổn định chỉ số huyết áp là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm. Định Áp Vương chính là lời giải cho vấn đề này. Hãy lắng nghe chuyên gia Vũ Thị Khánh Vân phân tích đề hiểu rõ hơn.