Việc sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp để giữ cho các chỉ số huyết áp luôn ổn định ở mức cho phép là điều rất cần thiết. Vậy khi mức huyết áp đã ổn định rồi thì có nên giảm liều hay ngừng uống thuốc không? Lắng nghe TS Nguyễn Thị Vân Anh trong video!