Định Áp Vương chính là giải pháp cho căn bệnh huyết áp cao. Với sự kết hợp của nhiều thành phần thảo dược như: Cao cần tây, dâu tằm, hoàng bá, tỏi, nattokinase,… Định Áp Vương giúp hỗ trợ hạ cơn tăng huyết áp và ổn định huyết áp, phòng biến chứng.