Định Áp Vương là sản phẩm thảo dược chiết xuất từ cao cần tây, cao dâu tằm, chiết xuất tỏi, cao hoàng bá, nattokinase... giúp hạ cơn tăng huyết áp và ổn định huyết áp hiệu quả.