Tăng huyết áp ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người mắc và có thể gây tử vong nếu không được phát hiện và điều trị sớm. Định Áp Vương chính là giải pháp cho vấn đề này.