Sản phẩm từ thảo dược Định Áp Vương có thể đáp ứng đồng thời tất cả các mục tiêu điều trị, giúp ổn định huyết áp. Vậy nếu dùng Định Áp Vương lâu dài thì có ảnh hưởng đến dạ dày không? Lắng nghe chuyên gia Nguyễn Hồng Hải tư vấn trong video trên đây.