Việc sử dụng thuốc tây kết hợp với Định Áp Vương đã được biết đến là cách giúp kiểm soát huyết áp hiệu quả. Cụ thể như thế nào, hãy lắng nghe chuyên gia Nguyễn Hồng Hải tư vấn cụ thể trong nội dung video trên đây.