Giống như các loại thuốc khác, thuốc hạ huyết áp cũng tiềm tàng nguy cơ gặp phải tác dụng phụ. Vậy dùng thuốc tây hạ huyết áp trong thời gian dài gặp tác dụng phụ gì? Hãy lắng nghe chuyên gia Hồ Bá Do phân tích!