Người có huyết áp 160/80 mmHg, uống thuốc bị mệt, dùng sản phẩm thảo dược Định Áp Vương lâu dài được không? Hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia Hồ Bá Do trong nội dung video.