Tăng huyết áp là như thế nào hay huyết áp bao nhiêu là cao và làm sao để xác định chỉ số huyết áp chính xác nhất vẫn là những là vấn đề nhận được rất nhiều sự quan tâm. Để có câu trả lời, mời các bạn cùng lắng nghe chuyên gia Nguyễn Đình Bách tư vấn ngay!