Người bị huyết áp cao vẫn có thể hiến máu, miễn là huyết áp của người đó bình thường và không có sự biến động trong suốt thời gian hiến máu. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng theo dõi những tư vấn đến từ chuyên gia Nguyễn Đình Hiến qua video trên đây.