Các loại thuốc điều trị huyết áp có thể giúp ổn định tình trạng rối loạn huyết áp nhanh hơn. Song cũng cần có những chú ý nhất định để phát huy tác dụng của thuốc và đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Hãy lắng nghe chuyên gia Nguyễn Hồng Hải tư vấn trong video!