Ông Thái Văn Canh (Hà Nội) mắc bệnh huyết áp cao nên luôn cảm thấy mệt mỏi và lo lắng bị tai biến. Tình cờ biết đến Định Áp Vương, ông Canh mua về dùng thử. Nhờ đó, sức khỏe của ông đã cải thiện, huyết áp ổn định, đỡ mệt mỏi. Cùng nghe ông chia sẻ ngay!