Cao huyết áp thường diễn biến âm thầm và những biến chứng cao huyết áp có thể tác động đến nhiều bộ phận của cơ thể. Hiện nay, sản phẩm chứa cây cần được sử dụng để cải thiện bệnh cao huyết áp hiệu quả. Hãy cùng nghe TS Nguyễn Thị Vân Anh phân tích ngay!