Ngoài việc điều trị cao huyết áp theo phác đồ thì việc sử dụng sản phẩm Định Áp Vương để hỗ trợ là phương pháp rất an toàn và hiệu quả. Để biết nên dùng sản phẩm này ra sao, có cần kiêng gì không, hãy lắng nghe chuyên gia Trần Quang Đạt phân tích ngay!