Cần tây đã được sử dụng trong y học cổ truyền để ổn định huyết áp từ lâu đời. Đây là thành phần chính của Định Áp Vương. Để hiểu hơn về tác dụng của sản phẩm này, hãy cùng lắng nghe chuyên gia Nguyễn Đình Bách phân tích trong video trên đây.