Nếu người bị tăng huyết áp duy trì lối sống khoa học và lành mạnh thì có cần dùng thuốc không? Để có câu trả lời cho vấn đề này, mời các bạn cùng theo dõi những tư vấn đến từ chuyên gia Nguyễn Thị Vân Anh qua nội dung video trên đây.