Đối với người bị huyết áp cao, chế độ dinh dưỡng có vai trò quan trọng, giúp kiểm soát hiệu quả tăng huyết áp, cũng như biến chứng mà tình trạng có thể gây ra. Lắng nghe GS.TS Phạm Gia Khải tư vấn về chế độ dinh dưỡng cho người huyết áp cao trong video!