Việc thường xuyên tức giận sẽ tác động mạnh đến sự ổn định của các chỉ số huyết áp, đồng thời gây nguy cơ khiến huyết áp tăng đột ngột. Vậy người hay nóng giận phải làm sao khi huyết áp tăng đột ngột? Hãy lắng nghe chuyên gia Nguyễn Thị Vân Anh phân tích.