Người bị huyết áp cao 155/87 mmHg có dùng sản phẩm thảo dược Định Áp Vương được không? Hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia Hồ Bá Do trong nội dung video.