Tình trạng tăng huyết áp được phân loại thành các giai đoạn khác nhau dựa trên chỉ số huyết áp. Nhận biết nguyên nhân gây tăng huyết áp rất quan trọng đối với việc kiểm soát và phòng ngừa bệnh. Lắng nghe chuyên gia Nguyễn Hồng Hải tư vấn trong video trên!