ĐỊNH ÁP VƯƠNG dùng cho người huyết áp cao triển khai chương trình “Cam kết hoàn tiền 100% nếu Khách hàng sử dụng không hiệu quả” để khẳng định chất lượng sản phẩm và đảm bảo quyền lợi cho Khách hàng.