Mục tiêu điều trị tăng huyết áp là phòng ngừa các tai biến nguy hiểm và ổn định chỉ số huyết áp. Vậy những phương pháp được sử dụng là gì? Hãy lắng nghe chuyên gia Nguyễn Thị Vân Anh phân tích.