Mắc bệnh tăng huyết áp, cứ mỗi khi nhiệt độ thay đổi là huyết áp của ông Canh (Hà Nội) lại tăng cao, kèm mệt mỏi và khó chịu. Ông đã dùng thuốc tây và bị tác dụng phụ, huyết áp không hạ. Nhờ Định Áp Vương, sức khỏe ông đã tốt lên, huyết áp ổn định.