Nhiều trường hợp bệnh nhân có chỉ số huyết áp ở mức cao nhưng không thấy bị mệt mỏi, chóng mặt. Vì sao lại như vậy? Để có câu trả lời, mời bạn lắng nghe chuyên gia Nguyễn Đình Hiến phân tích trong video trên đây.