Dùng thuốc mà huyết áp vẫn không hạ là tình trạng nhiều người gặp phải. Tại sao lại như vậy? Mời bạn lắng nghe tư vấn của TS. Vũ Thị Khánh Vân trong nội dung video trên!