Hiện nay, số người bị cơn tăng huyết áp cấp cứu ngày càng gia tăng. Đây được xem là một tình trạng tăng huyết áp nặng, có khả năng đe dọa tính mạng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, lắng nghe những tư vấn đến từ chuyên gia Nguyễn Hồng Hải trong video trên!