"Năm 69 tuổi tôi biết mình bị tăng huyết áp. Lúc ấy đi vệ sinh vợ con còn phải dìu. Bây giờ thì mọi chuyện đã khác, tôi có thể chở vợ đường dài về ngoại. Tất cả là nhờ phương pháp hết sức đơn giản này” – Bác Nguyễn Văn Mạnh, Bắc Ninh chia sẻ