Có rất nhiều thuốc trị cao huyết áp với cơ chế tác dụng khác nhau nhưng đều có cùng mục đích là hạ áp và duy trì huyết áp ở mức ổn định. Để tìm hiểu rõ hơn về các loại thuốc trị cao huyết áp hiện nay, lắng nghe PGS.TS Nguyễn Minh Hiện tư vấn trong video!