Tình trạng cao huyết áp dẫn đến tai biến như thế nào? Đây là vấn đề thu hút được rất nhiều sự quan tâm. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy cùng lắng nghe những phân tích của chuyên gia Nguyễn Hồng Hải trong nội dung video.