Tăng huyết áp cấp cứu có kèm theo tổn thương cơ quan đích, tiến triển cấp tính và đòi hỏi phải hạ áp trong vòng vài giờ bằng thuốc đường tĩnh mạch. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, hãy lắng nghe những phân tích của chuyên gia Nguyễn Hồng Hải trong video!