Mắc bệnh cao huyết áp, cuộc sống và sức khỏe của ông Thái Văn Canh (Hà Nội) bị ảnh hưởng rất nhiều. Ông luôn cảm thấy mệt mỏi và lo lắng bị tai biến. Nhờ dùng Định Áp Vương, sức khỏe ông đã tốt lên, huyết áp ổn định. Hãy cùng nghe ông chia sẻ ngay!