Việc kiểm soát huyết áp hàng ngày là một vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Thói quen này có ý nghĩa như thế nào? Để tìm hiểu cụ thể vấn đề này, hãy cùng theo dõi nội dung video với phân tích của chuyên gia Nguyễn Hồng Hải.