Huyết áp và hoạt động tình dục được biết có mối liên quan rất lớn đến nhau. Nhiều ý kiến cho rằng việc quan hệ cũng tác động tới sự tăng giảm của chỉ số huyết áp. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời các bạn lắng nghe chuyên gia Nguyễn Đình Bách tư vấn ngay!