Với người bị cao huyết áp thì ngoài việc sử dụng thuốc, ăn uống và vân động thì xoa bóp bấm huyệt cũng có tác dụng rất tốt. Để tìm hiểu rõ hơn xoa bóp bấm huyệt giảm huyết áp như thế nào, hãy lắng nghe chuyên gia Trần Quang Đật tư vấn trong video trên!