Huyết áp cao và suy thận là hai bệnh lý có mối liên quan mật thiết với nhau. Vậy bị huyết áp cao kèm theo suy thận có dùng được Định Áp Vương không? Để hiểu rõ hơn, hãy lắng nghe chuyên gia Nguyễn Văn Quýnh phân tích!